در بسیاری مواقع و برای تجهیزاتی خاص مانند درایو و رله های حفاظتی و... نیاز می باشد که سمبل الکتریکی آن تجهیز را به صورت دستی ساخته و وارد کتابخانه نرم افزار نماییم. ابزار Symbol Builder اتوکد الکتریکال این امکان را به کاربر می دهد تا سمبل های ساده و سمبل های بسیار پیچیده را به راحتی ساخته و وارد سمبل های فعلی نرم افزار (Icon Menu) نماید.

شکل زیر سمبل کنترل فاز ساخته شده در نرم افزار را نشان می دهد