چارچوب یا Template فایلی می باشد که حاوی کادر نقشه کشی و تنظیمات و اطلاعات مربوط به نقشه و پروژه می باشد. معمولا نقشه های الکتریکی داخل کادری با اندازه A3 و یا A4 کشیده می شوند که این کادر دارای Reference ها و متن های پنهان جهت نمایش اطلاعات پروژه و برگه می باشد. در اتوکد الکتریکال می توان بعد از ساخت چارچوب با یک کلیک متن های مربوط به پروژه و برگه مانند نام پروژه، نام برگه، نام مشتری، نام نقشه کش، تاریخ ، لوگوی شرکت و... را به همه چارچوب های موجود در پروژه اعمال کرد. با توجه به اینکه هر شرکت چارچوب مخصوصی برای طراحی نقشه های خود دارد، یک نقشه کش برق باید توانایی طراحی چارچوب ها و Template های گوناگون را داشته باشد که این نرم افزار این امکان را برای کاربر فراهم کرده است تا با طی چند گام چارچوب یا Template مورد نیاز خود را طراحی نماید.

شکل زیر یک نوع چارچوب طراحی شده در نرم افزار Autocad Electrical را نمایش می دهد