معمولا در کاربردهای صنعتی و سیستم های مخابراتی به کابل ها و اتصالاتی بر می خوریم که دارای تعداد زیادی سیم می باشند. مانند کابل های شبکه های صنعتی ، کانکتورهای سنسورهای متصل به PLC و یا کابل های شیلددار مخابراتی و... Autocad electrical دارای ابزاری می باشد که اینگونه کابل ها و اتصالات را به راحتی می توان طراحی کرد و همچنین رنگ و شماره تک تک سیم های موجود در کابل را نمایش داد. با استفاده از این قابلیت زمان زیادی در طراحی و بازبینی نقشه صرفه جویی می شود.

شکل زیر اتصال یک نمایشگر دیجیتال صنعتی را با استفاده از این نوع کابل ها نمایش می دهد. Fan In/Out