در اتوکد الکتریکال ابزار Wire Size Calculation وجود دارد که کار محاسبه سیم و کابل مورد نیاز برای موتورها و بارهای الکتریکی را به سادگی انجام می دهد. به این صورت که با انتخاب موتور و بار مورد نظر ، نرم افزار به صورت خودکار سیم مناسب برای تغذیه آن بار را پیشنهاد می دهد. می توان سیم مورد نیاز را بر اساس مسافت تغذیه نیز محاسبه کرد و فاکتورهایی مانند ضریب همزمانی ، درجه حرارت محیط و... را در محاسبات لحاظ کرد. از این رو درصد خطای محاسباتی در مورد سیم ها و کابل ها عملا از بین می رود.

در شکل زیر سیم و کابل مورد نیاز برای تغذیه موتور به وسیله نرم افزار محاسبه و نمایش داده شده است