در تابلو برق ها بعد از طراحی نقشه الکتریکال باید بر اساس یک الگوی منظم سیم ها را شماره گذاری نمود. با شماره گذاری سیم ها کار سیم کشی تابلو برق و همچنین عیب یابی سیستم الکتریکی در هنگام بروز اشکال بسیار آسان می شود. ابزار Wire Numbering اتوکد الکتریکال به فرد طراح این امکان را می دهد که بر اساس الگوی از پیش تعیین شده سیم های موجود در پروژه را شماره گذاری نماید. همچنین می توان سیم ها را بر اساس عملکرد آنان مثلا مدارهای فرمان و قدرت را به صورت جداگانه شماره گذاری نمود. همچنین امکان گذارش گیری از شماره سیم ها نیز وجود دارد.