نقشه های تک خطی و یا Single line diagram نقشه هایی هستند که نمای کلی مدار را به صورت تک خطی نمایش می دهند. این نوع نقشه ها در سیستم های قدرت و تابلو های LV و MV بسیار کاربرد دارند و بر اساس آنها می توانیم عملیات طراحی و ساخت تابلوهای قدرت با استفاده از تجهیزاتی مانند سکسیونر و دژنکتور و کلیدهای قدرت را انجام دهیم. نرم افزار اتوکد الکتریکال توانایی طراحی نقشه های تک خطی را بر اساس سمبل ها و استانداردهای بین المللی(IEC) دارا می باشد.

شکل زیر یک نمونه نقشه تک خطی(Single line) را نشان می دهد: