در فرآیندهای صنعتی علاوه بر نقشه الکتریکال تابلو برق گاهی نیز نقشه پلان محوطه و فرآیند صنعتی نیز ارائه می شود. به کمک این نقشه می توان چیدمان تجهیزات و همچنین سمبل های الکتریکی که بیرون از تابلو برق و در محوطه خط تولید یا فرآیند صنعتی قرار دارند را نمایش داد. در نرم افزار اتوکد الکتریکال این امکان وجود دارد که تجهیزات نقشه الکتریکال و پلان خط تولید و فرآیند را نسبت به یکدیگر آدرس دهی کرد به گونه ای که به راحتی محل یک تجهیز را از روی نقشه الکتریکال و در پلان فرآیند پیدا و ردیابی نمود. به عنوان مثال فرض کنید یک موتور الکتریکی در بخشی از خط تولید قرار دارد، حال می خواهیم از روی پلان خط تولید موقعیت و آدرس این موتور را در نقشه الکتریکال نیز به دست آوریم و یا برعکس؛ در نقشه الکتریکال بخواهیم جایگاه فیزیکی این موتور را در پلان خط تولید و فرآیند پیدا کنیم. این کار برای عیب یابی سریع تجهیزات و یافتن محل دقیق آنها بسیار سودمند خواهد بود. نرم افزار اتوکد الکتریکال با آدرس دهی هوشمند این دو نقشه کار یافتن یک تجهیز را بسیار آسان می کند.