با ابزار Labeling قدرتمند نرم افزار اتوکد الکتریکال می توان لیست شماره سیم ها و تجهیزات و ترمینال های متصل به هر سیم (Connection List) را به صورت دقیق و هوشمند تهیه نمود. با این روش می توان عملیات سیم کشی یا Wiring را به راحتی از روی جدول و بر اساس جهت اتصال هر سیم در تابلو برق انجام داد و همچنین اطلاعات کافی از سیم ها به دست آورد و ضمیمه نقشه نمود. در این روش همه سیم ها به همراه اطلاعات مربوط به آنها را می توان به صورت جدول در نقشه قرار داد و یا اینکه آنها را به دستگاه های ساخت Label و یا پانتوگراف ارسال نمود تا عملیات ساخت برچسب ها و شماره سیم ها به راحتی و به صورت خودکار انجام شود.