بعد از طراحی نقشه در نرم افزار اتوکد الکتریکال امکان دریافت خروجی‌های گوناگون به وسیله این نرم افزار فراهم می‌باشد. خروجی‌هایی از قبیل PDF و Excel و XML امکان دریافت نتایج بهتر و کامل از پروژه را جهت مونتاژ و مستند سازی و بازبینی تابلو برق فراهم می‌کنند. در این نرم افزار نقشه‌ها به صورت PDF و گزارش‌ها و Reportها و همچنین Component و Terminalها را می‌توان به صورت Excel دریافت نمود.