کاتالوگ نویسی در حقیقت تعریف شرکت های سازنده تجهیزات و ویژگی فنی آنها و همچنین نوع و تعداد تیغه های تجهیزات می باشد. با تعریف Catalog برای هر سمبل می توانیم مشخصات فنی آن سمبل را بر اساس قطعه واقعی موجود در بازار تعریف کنیم. همچنین با تعریف Catalog برای سمبل ها، گزارش گیری دقیق و کامل و جامعی خواهیم داشت و بر اساس آن گزارش می توانیم لیست خرید تجهیزات مورد استفاده در تابلو برق و همچنین برآورد قیمت تمام شده تابلو برق را انجام دهیم. نرم افزار AutoCAD Electrical این قابلیت را نیز فراهم نموده است که مشخصه فنی و کاتالوگ و همچنین تعداد تیغه های باز و بسته و شکل جانمایی تابلو برق را برای هر Catalog Number تعریف کنیم.با این کار از اشتباهات انسانی مثلا در استفاده تیغه های اشتباه اجتناب خواهد شد.

شکل زیر یک کنتاکتور کاتالوگ نویسی شده را به همراه تعداد تیغه های واقعی آن نشان می دهد. در صورت استفاده از تیغه های بیشتر با پیغام خطا مواجه خواهیم شد: