مستند سازی پروژه یکی از ویژگی های قدرتمند نرم افزار اتوکد الکتریکال می باشد. در کاربردهای صنعتی و شرکت های فنی مهندسی از این ابزار نرم افزار برای بایگانی و تهیه لیست اقلام جهت ارائه به مشتری ، پرونده سازی و... استفاده می کنند. نرم افزار اتوکد الکتریکال با ارتباط با نرم افزار Excel عملیات مستند سازی را بر اساس نیاز کاربر انجام می دهد. ویژگی دیگر آن انتقال به اکسل و ویرایش تجهیزاتی همچون مشخصه فنی سمبل ها و مشخصات فنی PLC در محیط Excel و انتقال آنها به نقشه اصلی می باشد.