با استفاده از منوی Wire ما به بسیاری از ابزارهای سیم کشی دسترسی داریم. در اتوکد الکتریکال این امکان وجود دارد که سیم ها و شمش های مسی(Wire Bus) را در بانک اطلاعاتی نرم افزار ایجاد نماییم و سپس از هر سیم در جای مورد نظر استفاده کنیم. همچنین می توانیم تنها با بک کلیک مشخصات فنی سیم مانند رنگ،سطح مقطع، ولتاژ و... را در کنار سیم و یا در داخل سیم به صورت In-Line نمایش دهیم. از دیگر موارد مهم در مورد سیم ها امکان Report گرفتن از سیم ها یا همان Wire List می باشد.

در شکل زیر سیم های سه فاز به همراه مشخصات فنی آنها در کنار سیم نمایش داده می شوند.