یکی از بهترین و مفید ترین ویژگی های اتوکد الکتریکال قابلیت اشکال زدایی از نقشه می باشد. این ویژگی نرم افزار به طور هوشمند ایراد های موجود در نقشه را جمع آوری کرده و در اختیار فرد طراح می گذارد. به عنوان مثال اگر در یک نقشه سیمی به جایی متصل نباشد و یا برای سمبلی Catalog تعریف نشده باشد، نرم افزار  آدرس دقیق سمبل و یا سیم مورد نظر و نوع خطا را به فرد نقشه کش نشان می دهد. البته وسعت اشکال زدایی نرم افزار بسیار بیشتر از این دو مورد می باشد  و این قابلیت باعث به حداقل رسیدن خطای انسانی و فنی در نقشه می شود. Electrical Audit