یکی از اساسی ترین نیازهای طراحان نقشه های تابلو برق توانایی طراحی نقشه های جانمایی تابلو برق می باشد. اتوکد الکتریکال علاوه بر داشتن سابقه قدرتمند در طراحی نقشه های دوبعدی از ابزار قدرتمند Footprint نیز جهت طرحی نقشه های جانمایی و مونتاژ تابلو برق برخوردار است. با استفاده از این ویژگی می توان به لیست سمبل های موجود در نقشه و پروژه دسترسی داشت و با استفاده از بلوک های آماده و پیش ساخته مانند کنتاکتور ، فیوز، رله و... کار طراحی جانمایی و ریل و... را انجام داد و در پایان نقشه را برای مونتاژ به بخش فنی و مکانیکی کارخانه تحویل داد. همچنین امکان گزارش گیری Legend نیز از تابلو برق وجود دارد.

شکل زیر یک نمونه نقشه جانمایی را که به وسیله این نرم افزار طراحی شده نشان می دهد